هزینه یک دست دندان مصنوعی با کیفیت خوب فقط برای فک بالا با استفاده از دو عدد ایمپلنت بدون کام چند در میاد?

سوال:
هزینه یک دست دندان مصنوعی با کیفیت خوب فقط برای فک بالا با استفاده از دو عدد ایمپلنت بدون کام چند در میاد?

پاسخ دکتر:دندان مصنوعى شامل تخصص ما نيست و بهتره با يك متخصص پروتز مشورت بگيريد.